A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

Brother against brother

Fall of the house of Oak

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator

Referat:

Theodore forfatter et brev der indikerer at de skal holde sig beredt som han forsegler. Theodore går op og prøver at få sendt den afsted med Damon – Theodore bemærker ikke at Damon nok ikke har i sinde at sende brevet af sted. Damon indikerer at han ikke er enig med Jonas’ handlinger.

Rupert går op til Jonas for at tale om hvad der skal gøres. Efter lang tids frem og tilbage får Rupert endelig Jonas til at komme til en konklusion: Jonas vil sende sine børn til Grace, prøve at få fat i en Mourne der kan lempes, og angribe de nærliggende vasaller der ikke kan overtales.

Theodore samler sine mænd om sig med formål at frigive Mourne. Theodore giver en brandtale for at få Mourne frigivet.

Jonas bemærker at der er mange folk der er på vej ned i fangekælderen, og begynder straks at samle vagter og sende dem ned i fangekælderen, men rejser ikke alarmen. Theodore når ned i fangekælderen og får frigivet Mourne. Rupert er på borg muren og bemærker at der er vær at ske noget.

Jonas for samlet sine vagter ved porten, og ankommer kort efter selv, og et episk skænderi imellem Jonas og Theodore. Jonas vagter og Theodores folk går i håndgemæng, men da Theodore allerede har sørget for at tage sig af vagterne i borgens porthus.

Det lykkes for Mourne at undslippe sammen med Theodore, selvom det var på et hængende hår, og krævede held og et smurt snakketøj.

27 af bastions riddere bliver taget til fange og smidt i fangehullet. Jonas er ude af sig selv. Ruperts sidste bemærkning er at Jonas skal sikre hans sønner.

Damon kommer for at berolige Jonas og viser ham et brev fra Robert som befalede at de adelige i Oakhearts territorium skulle gøre oprør mod Jonas.

På vej tilbage til Bastion taler Mourne og Theodore sammen. Mourne er reserveret, men giver Theodore et pergament der giver ham hele hans autoritet til at hverve folk i Oakhearts land til at gøre oprør mod Jonas.

Jonas begynder at gøre klar til evakuere Oakspring. Han giver ordre til at alle krigsmaskiner i Auralis skal ødelægges, og at der skal gøres vold mod de nordlige stammer og deres jernminer. Jonas er godt klar over at ikke alle minerne kan fjernes, men så mange som muligt skal fjernes. Jonas tager en god portion med sig og drager til Wayrest med omkring 120 mænd.

Theodore begynder at tage fra by til by for at vise Mournes dokument, og samle styrker. Imens tager Rupert op til Bastion, og derefter begynder han at indhente Theodore og møder ham endelig ved ens af deres allierede.

Da Rupert og Theodore mødes argumenterer Rupert for at Theodore skulle vise nåde over for Jonas, mens at Theodore argumenterer for at Mourne har bedt om Jonas, og at hvis han får fat i ham så skal han gives til Mourne. Efter en lang samtale giver Theodore, efter en meget lang samtale, Rupert et løfte om at han vil prøve at lade Jonas gå fri. Rupert bliver dog ved med at presse citronen, og samtalen bluser op igen og Rupert ender med at forlade Theodore.

Inden Jonas tager afsted får han besked om at han skal bringe Mourne til Grace. Jonas begraver sit ansigt i sine hænder og begynder den lange rejse til Wayrest.

Bedste TPK nogensinde!

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.