A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

Finishing up Brimestone

Dramatis Personæ:
Mikkel: Ser Markus Duronius Curio – uofficiel leder af tyvelauget i Banthor/handelsmand
Troels: Caldor Riddermunk af Ignar
Morten: Jason Wineriver adelig i Banthor
Nana: Karah, anything-for-money (“No, not that you pervert”), Flecther – lejemorder
Maya: Selena – En forholdsvis ny Legos

Referat:

Kommandør Caspian bliver slået til rider, og er nu Ser Caspian.

Det lykkes ikke at organisere hyrden. Flere dage efter at byen er blevet overtaget bliver indtil flere rytter opdaget, Markus får de ryttere der er tilbage og følger efter dem. Det ender dog i lidt af et baghold og 7 Men-At-Arms dør i flugten. Rytterne bliver ikke set igen.

Efter ca. 14 dage ankommer en forholdsvis stor styrke Imperiale soldater.

Om aftenen bliver der holdt en banket til at ære den nye Legos – og hendes tropper. Over banketen bliver det diskuteret hvad der nu skal gøres. Der bliver blandt andet aftalt at der skal sendes spejdere ud. Efter middagen går Jason op sammen med Caldor og fjerner alt sit hår. Jason beder Caldor om at lære ham at kæmpe og lede.

Igen prøves der at skabe soldater ud af bønderne, men det går som sædvanligt ikke særligt godt. Caldor prøver at træne Jason, og Markus sender en fugl afsted for at finde ud af hvad der foregår i The Dale (både blandt offentligheden og adlen). Selena prøver at forklæde sig og sætte sig blandt bønderne og høre hvad der foregår.

Et par dage efter ankommer et brev fra Alister Greenway om at hans egne bannerne er ved at blive rejst, og han har bedt de andre adelige om at rejse deres. Opildnet af de gode nyheder, samt reporterne om at den anden by ikke har en mur omkring sig, bliver hæren mobiliseret og marcheret mod den anden by.

Der bliver sendt en budbringer ud for at bede dem om at overgive sig, og breder hæren ud omkring byen. Budbringeren kommer tilbage og meddeler at folkene har overgivet sig. Selena har mistanke om at vagtkaptajnen ikke har rent mel i posen. Markus prøver at afhøre ham, men han fortæller desværre sandheden, og Makrus bliver nød til at lade ham gå.

==DOWNTIME==

Jason giver udtryk for at han gerne vil se nogle palisader bygget om omkring Brimstone
Selena får lavet et kort over området omkring Brimestone.

==DOWNTIME==

Truppen tager derefter til Cider. Jason lufter ideen om at tage hæren og marchere den mod Nord.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.