A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

Fractures

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Theodore og Ser Robertssnakker sammen. Theodore lufter sine bekymringer om Joans’ valg, og prøver at vende Roberts til hans synspunkt.

Downtime

Jonas begynder at rane magten til sig fra sin far, så han direkte kan herske.
Jonas deklarer desuden at smede skal tage 1-2 lærlinge til sig medmindre de allerede har 3 eller flere (de er ikke glade for det, men det er en krigssituation, så det ser Jonas stort på).

Theodore og Rupert tager tilbage til Bastion, hvor de fluks går i gang med at øve og forberede sig på det værste.

Alannah ser i det store hele imellem fingre med at Engas folk begår forbrydelser imod [Imperiet | imperielle]]. Jonas vælger at være en smule mere retfærdig over for de imperielle i hans territorium.

Grundet forvisningen af de imperielle mod nord, og de nogenlunde forhold i Oakhearts territorium, er der mange imperielle der vejfarer til vores territorium for at aflevere deres våben, og derefter drage nordpå til den forviste garnison. Denne vej går ofte igennem Bastion, hvor Theodore tillader hans borgere at flænse dem for alt de har. Theodore prøver at være venlig over for de imperielle – giver dem pelse og andet, og fortæller sine folk at de skal behandle dem “som de ville behandle alle andre der bor i nord”.

Den generelle udmelding kaotisk. Problemet ligger især i at Greenway har valgt at være loyalle over for de imperielle efterladenskaber.
Der bliver sat kvoter på hvor meget jern der må sælges til udenlandske købmænd, og der bliver nedsat forbud imod mange af de fraktioner som Jonas tror kunne støtte forræderne.,

Downtime

Jonas modtager et brev fra Mourne om at han vil komme på besøg, og Jonas vælger at forberede sig på hans ankomst, men dog med dårligere forhold end hvad Mourne kunne forvente for hans stand.’
I Great Oak ser Alannah at der sejler 4 Engas skibe forbi, og hun vælger at sende folk ud for at observere dem.

Den civile befolkning af Imperielle i nord er så småt begyndt at lave en egentligt by, som ser ud til at kunne blive større end Bastion. Theodore modtager et brev fra Alannah, hvor hun gør det klart at hun ikke vil tage nordpå til dem. Theodore og Rupert har en længere samtale om hvad der generelt rører på sig i Engas.

High Lord Paramount Mourne ankommer til Oakspring og Jonas tager imod ham. De taler sammen og Mourne får at vide Jonas har erklæret sin troskab til Kongen. Mourne begyder at Jonas skal sende alt sit jern til Lorekeep. Jonas nægter og Mourne styrter ud og erklærer at Oakheart ikke længere er en vassel af Mournes, og ikke længere en lord. Jonas brænder sammen og beordrer om at Mourne skal tages til fange. Mournes folk bliver overvældet og Mourne bliver slæbt foran Jonas der prøver at spille den fornuftige. Jonas vinder samtalen og Mourne bliver slæbt til cellerne og Mournes riddere bliver slagtet.

Roberts for lov at komme ud af sit kammer og bliver bragt foran Jonas. Roberts får at vide hvad der er sket og er meget rystet. Jonas får Roberts til at sende en besked ud han har skrevet der drejer hele situationen til hans fordel.

Theodore og Rupert modtager beskeden med forskelligt humør. Theodore er meget bekymret – men indser at terningerne i det mindste er kastet. Alannah vælger efter lange overvejelser at tage til Bastion.

Jonas får at vide at Ser Roberts er flygtet, og sender folk efter ham for at finde ud af hvor han er på vej hen, men de kan ikke finde ham – det kommer senere frem at Roberts søn og den imperielske general også er flygtet.

Jonas flytter 100 mand fra Auralis til Oakspring.

Jonas sender bud efter Theodore og Rupert og beder dem komme til Oakspring. På sin vej til Bastion ankommer Alannah til Oakspring og bliver mødt af Jonas, hvor han sætter hende ind i hvad der helt præcist er sket.

På vejen til Oakspring støder Theodore og Rupert på Roberts – der fortæller dem at Jonas er blevet sindssyg, men at han stadigvæk er loyal over for familien, og at han vil søge ly i Bastion.

Da Theodore og Rupert ankommer til Oakspring bliver de budt velkommen af Jonas og Alannah, og efter et kort måltid bliver de sat ind i situationen. Theodore er naturligvis meget oprevet over den situation som Jonas har sat familien i, men der er også tegn på at han er parat til at få det bedste ud af situationen, og begynder så småt at overveje hvad der skal gøres for at beskytte familiens interesser. Rupert tager det mere roligt, og prøver også at komme med forslag.

Theodore har dog stadigvæk svært ved at acceptere situationen, og ender med at storme væk, og prøver at opsøge Mourne i cellerne. Der bliver han dog afvist af vagten, der er tro mod sin pligt. Theodore sender en løber efter Jonas, og sammen går de ned for at tale med Mourne. Theodore hilser høfligt på Mourne og prøver at forhøre sig om situationen. Der for han bl.a. at vide at Jonas modtog et brev fra Mourne, som han ikke fortalte resten af familien.

Rasende, forlader Theodore fangekælderen.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.