A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

It begins

The begining of the Oakhearts

Dramatis Personæ:
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator

Forhistorie:

Vi er i Engas – et land hvis magtstruktur givet af Guderne.
Landet var styret af kongen, som var ligevægtig med resten af Lord Paramounts, dog med en tiebreaker stemme. Fra over 100 år siden blev Engas annekteret af The Empire.

Oakheart slægten er en del af en Healer/Vismand slægten (som oftest har haft titlen Keeper of the Lore og har et kæmpe bibliotek). Deres Lord Paramount er Mourne.

Fra omkring 20 år siden gik imperiet i krig med en fremmed magt og fjernede mange af Engas tropper og begyndte at hæve krigs skatter – igennem de sidste 20 år er skatterne steget lidt.

Der er nogle hedenske barbare oppe nordpå, og nogle små fiskersamfund til vest – de er lige så ligegyldige som færinger er for os i virkeligheden.

Jonas Oakheart the Elder valgte at gifte sig for kærligheden, fik James Oakheart, men da hans kone døde i barselssengen sendte vores far ham væk til hovedstaden, I stedet gifte Jonas Oakheart the Elder sig igen (denne gang af fornuft) og fik først Erik som nu skulle være hans arving, Jonas blev opfostret til at blive hans Steward.

Theodore og deres søster Alannah Oakheart var sådan set til overs, men Theodore valgte at tage nordpå til byen Bastion for at banke den sande tro ind i barbarerne.

Erik døde desværre i en jagtulykke, og derefter delte farmand hans magt imellem hans resterende børn (udover Jonas) som allerede har fået en by af styre, senere er farmand begyndt at blive mere og mere excentrisk , og er begyndt at tale med hans døde kone og ting der aldrig er sket.

Referat:

Vi åbner med Johnas i hans by Auralis der er i gang med at gennemgå om bogholderiet for det opmagasinerede korn holder stik, Ser Renfort (Jonas’ ridder) kommer ind og giver Jonas et brev der hidkalder ham til Oakspring – vores slægts hjem,

Theodore sider og er i gang med at planlægge nye togter, han vælger at tage af sted med det samme og tager en god del af hans mænd med for at imponere hans slatne bror.

Jonas vælger at tage af sted med vogn, mens Theodore tager af sted med det samme og ankommer før de ham. Theodore bliver dog bedt om at vendte indtil hans bror ankommer – og trods hans mangel på respekt på hans far valgte han at vente.

Jonas ankommer og får den samme smøre og går derefter ud for at få fat i seneschalen Damon for at få fat i bøgerne over skatte indtægterne for at få noget at lave.

Theodore og Jonas bliver hidkaldt. Theodore og Jonas mødes på gangen derned og udveksler “hilsner” (Theodore mener at Jason er et bløddyr af en handelsmand, og Jonas mener at Theodore spilder sin tid på at banke barbarerne i hovedet).

Da de alle er ankommet går Ser Roberts i gang med at fortælle at en smed (freeman) skulle havde stjålet en smed til Lord Harshwood’s bannermand Ser Carrek Fallon – smeden hævder at han tog af sted efter hans egen fri vilje. (reporteret af Sir Hilbert).

Theodore mener der skal en hær i spil, Jonas mener der at Lord Harshwood først skal spørges til råds – efter frem og tilbage kommer Theodore med forslaget at de skal kidnappe hans familie og få ham igennem det på den måde.

Ser Roberts er meget imod dette, i det “Ikke ville være det deres far ville gøre”, men Theodore sætter ham på plads ved at påpege at det trods alt er farmand der havde skabt denne situation.
Til sidst bliver brødrene enige om at besøge Lord Harshwood og bede om at få deres smed tilbage – og tager omkring 105 mand med (80 mand fra Oakspring, 15 fra Jonas, 10 fra Theodore)
Brødrene tager til Sir Hilbert, men ankommer først den næste dag efter solen er gået ned (efter at havde redet hele natten).

Sir Hilbert kommer ud og hilser på brødrene og leder dem ind i nogle gemakker hvor de kan snakke privat,
Sir Hilbert hævder at Ser Carrek har trængt i på vores territorium indtil flere gange,
Brødrene diskuterer hvad der skal gøres og kommer frem til at

  1. De skal give smeden en lukrativ kontrakt så han vil tage hjem
  2. Ser Hilbert er inkompetent og skal erstattes
    Bagefter går Theodore og Jonas ud og drikker.

Den næste dag tager brødrene afsted og Jonas gør det klart at han vil snakke med Ser Carrek og gøre det klart at der skal laves en byttehandel for at få deres smed tilbage.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.