A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

Life in Banthor

Dramatis Personæ:
Mikkel: Markus Duronius Curio – uofficiel leder af tyvelauget i Banthor/handelsmand
Troels: Caldor Riddermunk af Ignar
Morten: Jason Wineriver adelig i Banthor

Referat:

Da imperiet faldt i Wayrest, tog Caldor til Greenway, da han hørte at de stadigvæk var tro mod de imperiale. Har prøvet at forhøre sig om hvorvidt Porten til Ørkenen var lukket. Grundet hans sociale rang i Imperiet blev det hurtigt klart for de officerer han kontaktede at han var fra den religiøse orden der tilbad Ignar, at han blev sendt til Jason Wineriver hvor de tror han kan gøre nytte.

Caldor ankommer til Jason Wineriver palæ, og prøver at komme ind, men da han ikke rigtig har dokumentation, eller har adviseret sin ankomst. Jason Wineriver er i gang med sin morgen rutine, og er meget overasket over at der skulle være en gæst der ikke var på listen. Caldor bliver ledt ind, og Jason er straks fyr og flamme over hans nyeste gæst.

Jason prøver at imponere Caldor ved spydkast, men ved tilfældet viser det sig at Caldor kaster langt bedre end sin vært. Jason tager det pænt og spørger til hvordan det går med Imperiet, og hvad hans religion går ud på.

Markus er i gang med at planlægge et raid da en af hans lakajer kommer med et stykke pergament fra en Guvanør. Han bliver dog nød til at tage på visit til Jason, hvor han også bliver introduceret til Caldor. Der er lidt smalltalk, og efter at Caldor har gennemført sin aftensbøn, går de til bords.

Følgende emner bliver diskuteret:

  • En mulig “ekspedition” op mod nord for at finde ud af hvad der sker
  • En turnering med imperiale sportsgrene
  • Hvem af de andre i Greenways der er separatister og hvem der loyale mod Imperiet
  • Om der kommer krig i Greenway

Efter middagen giver Caldor sine våben til reparation, og de 3 mænd går ud for at se på Jasons fugle.

Udenfor bliver der igen diskuteret politik, og Markus lufter sine bekymringer for Jason, og foreslår at der skal sendes “handels” ekspeditioner ud for at holde øret til jorden.

Efter at Markus er blevet sent hjem, går Jason ind og sætter hans steward til at forberede planerne for at give ressourcer til Markus til ekspeditionen.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.