A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

Lord Harshwood

Dramatis Personæ:
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Alannah bliver antastet af Angus Wolfbane som ankommer i sidste øjeblik, sammen med en masse pilgrimme, og bliver derfor nød til underholde ham og hans mænd – og kan derfor først tage af sted senere.

Theodore rider op til Jonas og anbefaler at de skal snakke med Lord Harshwood i stedet for Ser Carrek, da det vil være at vise Carrek for meget respekt. Jonas er enig, og brødrenee tager til til Lord Harshwoods fæstning: Pine Hill.
I Pine Hill bliver brødrene vel modtaget af Ser Castor og Jonas træder i karakter som den ældste i blandt brødrene.

Brødrene bliver hurtigt ledt ind i Lord Harshwoods tronsal, hvor der er klart at deres besøg er kommet bag på ham. Anklagerne bliver lagt for Lord Harshwood der bliver oprevet og hidkalder Ser Carrek.

Lord Harshwood er utilpas med mængden af soldater i hans tronsal, og beder brødrerne om at tale med ham under 8 øjne. Brødrerne fremlægger deres sag i fulde, og det bliver hurtigt klart at Lord Harshwood ikke er parat til at dømme hans rider uden i det mindste at høre hans side af sagen. Lord Harshwood insinuerer desuden at han også mener at vores far Jonas the Elder har mistet sine marmor kugler.

Brødrene bliver derefter vist hen til deres kamre, hvor de diskuterer hvad de skal gøre at få deres sag frem. Der ankommer et brev fra Alannah om hvorfor hun ikke kunne komme – Theodore argumenterer for at hans skal tage tilbage for at modtage Wolfbane – hvilket han får lov til.

Brødrene bliver derefter hidkaldt til at tale med Ser Carrek og Lord Harshwood. Disputten går i gang og det bliver hurtigt ord mod ord. Lord Harshwood foreslår at det kan løses ved at love at Ser Carrek aldrig vil gå ind på vores territorium, og at smeden (mod betaling) skal udføre arbejde for vores bønder i et forår, og at hvis andre frimænd vil arbejde for Ser Carrek, skal det først diskuteres med den rider de arbejder for. Jonas vil gerne have at aftalen skal nedfældes på papir, men det er Lord Harshwood ikke meget for – han siger det er noget Imperiet gør.

Tilbage i Oakspring ankommer Alannah sammen med Wolfbane (hun har ignoreret et par krybskytter). Angus beder om at tale med vores far Jonas The Elder, hvilket Damon for viftet af vejen. Alannah prøver at underholde Angus, men det virker ikke.

Jonas tager hjem fra Lord Harshwood, og på vejen informerer de Ser Hilbert om hvad der er blevet aftalt. Theodore ankommer til Oakspring og taler kort med Alannah og prøver at finde en strategi for hvordan de skal dække over deres fader svaghed – deres diskussion om hvem der skal arve tronen.

Jonas og A ankommer til Ser Hilbert (ved Hogsmede), og giver ham de ”gode” nyheder om at han har fået en ny position, og han nu skal tjene Jonas.

Alannah og Theodores plan om at holde Wolfbane fra at se Jonas the Elder giver bagslag da Wolfbane er parat til at ride ud og møde ham på halvvejen. Alannah ændrer så planen så Jonas the Elder har sendt en ravn om at han ”snart” vil ”ankomme”.

Theodore besøger Jonas the Elder og oplever hvordan rotterne har fået overtaget på hovedetagen, og han ikke på nogen måde kan vises frem. Theodore brokker sig til Alannah som tager det meget roligt. Alannah går til som Angus og fortæller ham at Jonas the Elder er ankommet, men er blevet syg. Angus beder om at tale med Robert, som han taler med hele aftenen.

Jonas ankommer til Oakspring og bliver straks hevet ind til deres faders kontor, hvor de begynder at diskutere hvad der er sket og hvad der skal gøres Deiman bliver hidkalt for at høre om hvor slemt det er – det er slemt.

Snakken går lidt frem og tilbage om hvorvidt James skal hidkaldes til til Oaksprings – Jonas skærer igennem og siger at han selv vil tage ned til hovedstaden. Derefter smider han Damon ud og går til sine gemakker.

Der finder Jonas Theodore, og inde i Jonas gemakker finder snakkes der om hvad der skal gøres ved James. Theodre foreslår at James skulle inviteres til Oakspring, og snigmyrdes på vejen. Jonas gør det klart at det ikke kan komme på tale, og at han selv vil tage ned til hovedstaden for der at lære mere om James.

Theodore forslår derfor i stedet at det kunne være at James, ,efter en tur i byen, desværre kunne blive offer for nattens farer – en mulighed som Jonas anerkender.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.