A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

The rebellion

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Rupert ankommer I løbet af natten.

Om morgnen:
Theodore kigger kort igennem for at finde en vej til Hovedstaden Wayrest for at finde en vej som søskende kan tage uden at vække opsigt.

Rupert står tidligt op og prøver at få en audiens med Jonas the Elder, hvilket han ikke får lov til.

Alannah står tidligt op og taler med tyende og fodre sine jagthunde.

Theodore og Alannah mødes og taler om hvor svært det kan være at få Jonas ud ad sengen, om hvorvidt det er under deres stand at fodre deres hunde. Derefter begynder Theodore at tale med Alannah om fremtiden, og deres plads I den. Hun er enig med Theodore om at deres far nok ikke får det bedre, og hvad de skal gøre for at sikre at James ikke ender på tronen. Theodore åbner derefter for Alannah hvad han og Jonas har snakket om vedrørende James skæbne ift. arverækken.

En af Theodores mænd kommer med en besked om fra Ser Castor om at han selvfølgelig vil forbedre sig på vinteren, og om han skal forberede sig på en ekstra hård vinter. Theodore skriver tlibage at det ikke er nødvendigt at forberede sig på en ekstra hård vinter.

Rupert finder endelig ud af hvor Alannah og Theodore befinder sig, og møder dem I Scriptoriumet. Theodore og Alannah sætter Rupert ind I sagen om Jonas the Elders situation. Thedore og Rupert har et lille skænderi om hvor meget respekt man skylder Wolfbane huset.

Jonas the Elder bliver diskuteret, og en interasant sammenligning med gamle hunde der har brækket deres ben bliver bragt på bane. Rupert bliver sat ind I situationen – og han mener ikke at James vil være det bedste.

Jonas står endelig op og når dårligt at få mogenmad før han bået bliver hidkaldt til Angus Wolfbane og hans søskende. Jonas tager hen til sine søskende (hvor han møder Rupert), men går hurtigt derefter for at møde Wolfbane.

Theodore sætter Rupert ind I situationen (fortæller hvorfor søskende er blevet hidkaldt til Oakspring), og viser desuden hvor stor en fanboy han er af huset Wolfbane.

Jonas møder med Wolfbane til deres gemakker, hvor Wolfbane prøver at sende Jonas vagter væk. Jonas reagerer ved at sende efter Theodore – Wolfsbane siger meget klart at han ikke vil bruge vores udtalelser imod os.

Brødrerne gør det klart at de mener at deres far ikke vil komme sig.
Wolfbane taler kryptisk om at magtbalancen snart vil ændre sig, og gør hans bekymringer om at der ikke er nok huse der vil gøre hvad der skal gøres.

Theodore og Jonas diskuterer bagefter hvad Wolfbane lige har bragt på bane, og hvad det betyder for deres planer. Theodore har stirret sig blind på at dette er muligheden for at komme af med imperiet.

Theodore tager sammen Rupert hjem til Bastionen, hvor han mødes med Ser Castor. Ser Castor prøver at få Theodore til at udmanøvrere Jonas fra Ask stolen – Theodore afviser det dog på grund af ære. Theodore fortæller om “de gode nyheder” om at Engas snart bliver frit.

Downtime med 4 måneder

Jonas bruger vinteren med at finde ud af hvad status er på hvor loyale folkene under ham er, og hvordan det logistisk står til. Det ser ikke slet ud, men ikke alt for godt.

Theodore forbereder sig på at gå I krig, og prøver at få Rupert til at blive enig med hans holdning, men Rupert vil helst ikke snakke om det.

Alannah prøver at sætte hårdt ned på krybskytter og prøver ellers at holde sine evner ved lige.

Downtime stopper

Der ankommer en rider (Ser Kanris) til Alannahs hold og beder om at være gæst ved hende for en nat. Han hævder at han har været ude og handle, og nu er på vej hjem.

Under middagen bliver det klart at der er noget fusket ved Ser Kanris’ tjener (som er fra imperiet). Alannah bliver hurtigt klar over at tjeneren nok er rigtige leder (hans navn er efter sigende Machanus). Dagen efter sender Alannah sine folk efter Ser Kanris’ folk for at finde ud af hvad hulen er med dem.

Jonas modtager et brev der siger at det er lykkes dem at gøre oprør mod de imperiale, og at alle adelige skal tage til Wayrest for at knæle for den sande konge. Jonas vælger at mobilisere sine tropper for at lægge præs på Imperiets garnison i Valrys.
Alannah mobiliserer også, men I mindre grad, og vælger at tage 20 mand med sig på sin færd til hovedstaden.

Theodore og Rupert ser nogle mennesker der først ligner krybskytter, men viser sig at være flygtninge fra Valrys, og vælger at sende hans betroede mænd tilbage for at mobilisere hans hær, og hvis han ikke modtager andre ordrer sende dem til Jonas.

Theodore og Rupert overvejer om hvorvidt de skal prøve at skjule deres identitet og komme ind som jægere – men pga. Theodores stolthed vil han ikke slippe sit sværd – så det bliver Rupert nød til at gøre det alene.

Theodore drager imod Jonas.

Jonas har mobiliseret sin fyrd og drager afsted.

Rupert tager til Walrys og begynder at infiltrere byen. Det går hurtigt op for Rupert at næsten alt I byen er blevet overtaget af imperiets soldater. Rupert for hurtigt sine ting konfiskeret. Rupert udgiver sig for at være en jæger John der gerne vil sørge for mad, og spørger ind til hvad der sker. Nede I havnen viser det sig at Imperiet er ved at bygge skibe. Derefter tager han hjem.

Alannah er på vej mod Valris og begynder at møde flygtninge derfra. Alannah tager en smule tættere på, går I land og prøver at spejde med en civilklædt soldat, som ikke vender tilbage.

Theodore og Jonas mødes på vejen og diskuterer hvad der skal gøres ved byen. Theodore vil gerne brænde byen ned, mens at Jonas prøver at begrænse det til strategisk vigtige lokationer. Derefter drager de imod byen.

Alannah holder styr på hvad Imperiet har gang I omkring byen.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.