A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

The Seige of Valrys - Part 1

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Jonas og Theodore skændes lidt over hvorvidt det ville havde været bedre at vente på Thedores mænd.

Rupert ankommer og brødrene diskuterer hvad de skal gøre når de ankommer til Valrys, og hvad de skal gøre for at sikre Alannah ikke falder I fjendes hænder.

Der sendes spejdere ud for at finde ud af hvad situationen er foran byen. Brødrene begynder at sætte en lejr op. Rupert sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt Jonas’ plan, og om det ikke bare vil gøre dem til et siddende bytte.

2 bønder bliver fundet der har spioneret på os, de hævder at de er blevet sendt ud fra en lille snollet ser. Brøderne vælger at dræbe dem for at være på den sikre side. Det var desværre Alannah’s spejdere.

Om aftenen vælger de ikke at tænde ild, trods de store protester fra fyrden.

Alannah bliver informeret om at brødrene er på vej, og beslutter sig for at melde sig til dem.

Rupert og Theodore rider ud for at spejde. Det bekymrer dem at de ikke har set nogle spejdere – enten er det meget dumt, eller også er de meget gode. Rupert og Theodore overvejer hvorvidt det er bedst at soldaterne har sendt folk ned ad floden, eller om de er blevet I byen. Tættere på byen støder de på bevogtede skovhuggere. Theodore tager tilbage til lejeren for at hente forstærkninger, mens Rupert bliver tilbage.

Alannah ankommer til lejeren med hendes 480 mænd. De søskende diskuterer hvad de skal gøres ved byen:

  • Bruge Guerilla taktiker til at gøre det af med deres skovhuggere
  • Smugle folk ind I byen og sætte ild til vigtige dele af byen/hele byen (Theodore!)
  • Belejre byen.

Efter en længere diskussion bliver det klart at kavaleriet der bliver den afgørende faktor. Det første træk bliver at angribe ved daggry og prøve at finde og gøre det af med de skovhuggere de kan finde.

Rupert og Theodore tager kommandoen over gruppen og tager ud for at hugge dem ned. De vælger at komme ind råbende og skrigende.

Mark er nu glad fordi han kan få brugt sine GURPS kampregler for store grupper. Vi ender med at få slået alle de 40 Imperiele ihjel, mens 30 af fyrdmænd dør. Theodore bemærker at dele af fyrden er overasket over hvor mange af deres egne der er døde – det lykkes dog for Theodore at få moralen til at stige ved en inspirerende tale. Det bliver klart for Theodore at de ikke kan vinde direkte kamp mod de Imperiske soldater. Rupert finder desuden et dokument på officeren som han tager tilbage til lejren.

Der er nogle riddere der gerne vil ud og have ære, men Theodore får talt fornuft I dem (de er ikke engang sure). Dokumentet viser sig at være en tabel over hvornår erstatninger til skovhuggerne skulle komme. Theodore er straks fyr-og-flamme for at dræbe flere Imperials.

Ridderne bliver taget med, og da de er meget ops på at få ære og ridder den næste gruppe skovhuggere. En hest på vores side dør én hest.

Efter kampen får Theodore at vide at der er en Imperiel lejr I nærheden. Ridderne er opsatte på at gøre det af med flere imperiske soldater, så Theodore overtales til at angribe dem. 3 riddere bliver såret (én vil nok dø).

Rupert tager alene til den næste Imperiale lejr. Det lykkes for Rupert at skjule sig for de Imperielske soldater, hvilket er godt, da der viser sig at være omkring de 100 – som tjekker den første lejr.

Da Theodore og Alannah kommer tilbage gør Theodore sin holdning omkring Auralis riddere fuldstændig klar. De søskende bliver enige om at forberede fortifikationerne omkring lejeren. De søskende bliver informeret om at der er et angreb på vej. Grundet en critical miss, tager de søskende en beslutning om at gøre alt hvad de kan for at begrænse de Imperiele troppers mobilitet.

Ser Brock Otter, den mest indflydelsesrige Ser, sammen med Imperielle folk med det hvide flag. Ser Brock fortæller at de Imperielle styrker vil angribe om aftenen hvis vi ikke trækker os tilbage og opløser vores hær. Ser Otter bliver sendt ud (meget sur), og de søskende diskuterer hvad der er bedst I denne situation. Tilsidt bliver de enige om at det bedste vil være at lave et taktisk tilbagetog.

De fortæller Ser Otter at de – pga. deres undersåtters ve og vel – at de vil vælge at trække sig.

Om aften ankommer en gruppe af rider fra Oakspring. De bliver sendt tilbage for at samle fyrden.

Hæren redeployer, og venter 10 dage for at få fat I mange af de ridder og fyrd.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.