A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

The Seige of Valrys - Part 2

Rupert is caught

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Da vi starter er vi kommet tilbage til lejeren og står langt stærkere med vores hær.
Ruperts spejdere har observeret at der har kommet folk i godt humør ind i byen, hvorefter byen holder en fest om aftenen, og derefter begynder at flytte forsyninger ind i fortet og flyttet deres tømmer ned til bredden. Derefter begynder rømmer de imperiale byen, hvilket hurtigt fører til at der opstår kaos.

Theodore og Jonas har en kort snak om Jonas’ holdning til Imperiet. Theodore hader naturligvis de Imperielle, hvor Jonas har en langt mere pragmatisk holdning til dem.

De søskende for besked fra Rupert om at de Imperielle har forladt byen. Hæren ridder til byen og genforenes med Rupert, og en stor del af hæren bliver sat til at genoprette lov og orden i Valrys.

De søskende møder Ser Otter og finder ud af at folkene fra Imperiet har forskanset sig i fortet. Ser Otter gør det også klart at han ikke ved hvad der er sket med flåden. Ser Otter bliver sendt væk og der bliver diskuteret taktik.

Jonas gør det klart at hans blider kan bruges i denne situation, og efter en kort diskussion med Theodore bliver han yderst interesseret i dette.

Mens de står og diskuterer hvad der skal gøres for at overtage fortet, kommer der en budbringer om at de imperiale har sendt folk til at forhandle. De søskende går ned til flodbredden med en god flok mænd som backup. De søskende modpart står på den anden siden af floden, men i stedet for selv at gå over, sender de imperials over som ikke engang kan tale Engask, og som beder dem om at komme over på den anden side.

Dette er for meget for Jonas, og han giver Theodore lov til at få hans bueskytter til at skyde løs. Desværre bliver der ikke dræbt nogle af folkene på den anden side. Derefter går forberedelserne i gang på at få vores belejrings våben op at stå, samle materiale ind til en bro, og koge bark til tjære.

Senere på dagen bliver de søskende gjort opmærksom på de Imperielle har ladet folk op på både. 4 af disse både sejler nordpå, nok mod Auralis, mens at 3 af dem sejler op ad floden.

Jonas’ første indskydelse er at bruge sine blider mod skibene der sejler nordpå, men indser hurtigt at det blot vil være spild af tid, og vælger derfor at koncentrere sig de både der sejler op ad floden. Bueskytterne fokuserer deres skud mod den forreste båd, som bliver sunket ved et blide skud. Bueskytterne begynder derefter at fokusere på en anden båd, som bliver delvist sænket af et andet blideskud, og hevet op på sydbredden (de Imperielles bred).

Derefter fortsætter forberedelserne. Theodore sender folk ud for at følge efter de 4 skibe der tog nordpå, Jonas sender en besked pr. fugl til Auralis om at forberede sig på et angreb. Jonas ændrer ordren om at bygge bro til at bygge pramme til at fragte folk over.

I løbet af natten tager Rupert af sted for at spejde på den anden siden, men bliver desværre taget til fange. Theodore gider ikke vente længere og fortæller Jonas at Rupert nok er blevet taget til fange. Theodore forslår at de bruger bliderne til at kaste Imperielle lig over til dem.

Dagen efter er vores spioner blevet dræbt og en note er blevet efterladt på det spyd der gennemborer dem. Noten bekendtgør at de ledelsen af de Imperielle tropper er parat til at forhandle igen, og at de har Rupert og vil se Jonas the Elder om 3 dage. De søskende sender en besked om at de gerne vil forhandle, men de vil gerne fremskyde det til dagen efter.

De Imperielle hunde accepterer vores forslag og vi mødes dagen efter (arbejdet fortsætter på tømmerbroen).

Dagen efter tager de søskende til mødet. De søskende mødes med en forræder (deres kommander kunne desværre ikke komme). Det bliver gjort klart at det er de søskende der har magten. Der forhandles og det ender med at der kommer et kompromis på plads, hvor en lille garnison bliver efterladt (som så kan blive slagtet), mens de øverste lag drager afsked i ly af natten. Rupert vil så kunne blive frigjort fra fængslet af Engas tropper, og der vil blive givet skrevne ordre til flåden der blev sendt nordpå til at stoppe deres angreb.

Rupert bliver givet et sværd af vagterne, hvilket forvirrer ham meget.

Det lykkes Theodore at overbevise de folk der kom med os som opbakning, at det er i alles bedste interesse (og helt ok æresmæssigt) at have indgået den aftale vi har lavet.

I løbet af natten bliver Rupert overfaldet, og taber en sværdkamp mod hans fjende – en Imperiel soldat, men overlever lige, og bliver lappet sammen af de resterende Imperielle soldater.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.