A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

The Seige of Valrys - Part 3

Dramatis Personæ:
Troels: Ser Rupert Oakleaf – En bastard ranger som vores far fik imellem James og Erik
Morten: Theodore ”the Serpent” Oakhaert – En krigsherre der strider mod barbarerne mod Nord
Mikkel: Jonas Oakheart – en adelig administrator
Nana: Alannah Oakheart – en adelig og snedig skjoldmø

Referat:

Jonas sender ordrerne fra de imperiale ud: 4 mod Auralis, 1 ned ad floden for at få stoppet de Imperille soldater der slap væk.

Theodore beder til guderne om Ruperts sikkerhed.

Hele fyrden og ridderne bliver sendt over uden problemer, og Theodore bliver sat i spidsen for hæren.

Angrebet med heste knækker hurtigt soldaterne i porten, mens at angrebet ved brechen bliderne har skabt trækker en smule ud, men falder da også til fyrden.

Inde i borgen er der en gruppe Imperielle der har forskanset sig. Theodore overvejer kort at omringe dem og få dem til at overgive sig, men vælger derefter at angribe, og udslette, gruppen af legionære fyrden er ved at nedkæmpe, bagfra.

De eneste Imperiale tropper der er tilbage har valgt at forskanse sig på en platform i midten af fortet.

I fængslet undersøger Rupert hvad der sker, og bliver angrebet af en bonde. Ved hjælp af hans kommanderende stemme får han bonden (som desuden næsten bliver spiddet af Rupert) til at hente hans overordnede. Tilsidst ankommer der en Men-At-Arms, der kan forklare ham situationen.

Efter at de resterende legionere er blevet omringet, anmoder vi om Parley, og får en aftale i stand om overgivelse hvor hans egne folk ikke vil blive dræbt (de vil blive landsforvist).

Theodre holder en brandtale for det nye frie Engas, der dog ikke bliver så populær som han havde håbet.

Kommandøren og de 3 søskende taler sammen om de imperielle soldaters skæbne. Efter lang tids samtale kommer de til et kompromis (til Theodores irritation) hvor de imperielle tropper vil blive sendt op nord til barbarene. Kommandøren bliver vil blive tilbageholdt i Auralis.

Kommandøren vender tilbage til sine mænd og fortæller dem om brødrenes beslutning – der er folk til stede der kan forstå imperielsk (der kan være ugler i mosen, men det er ikke umiddelbart åbenlyst).

Det bliver diskuteret hvorvidt og hvordan Ser Otter skal fjernes, og hvem han skal erstattes med. Alexander, (Annleder)s ridder er Roberts favorit, men der er splid om hvorvidt det er det rigtige valg at fjerne ham fra hendes tjeneste (det er desuden snart på tide at få hende gift væk – måske til Wolfsbane).

Kommandøren bliver hidkaldt igen og bliver udspurgt om hvad der er sket i imperiet, men der kommer ikke meget andet ud af det, end at der er nogen der kæmper mod Imperiet (som bliver omtalt som “det store mørke der kæmper mod lyset”).

Om aftenen kommer Robert ind og kritiserer Theodore og spørger hvorfor han lige pludseligt var begyndt at vise medlidenhed.

Robert går derefter ind og giver Jonas en røvfuld for at være for svag, da han er det bedste bud til at være Jonas The Elder’s efterfølger.

Brødrene tager til Oakspring. Da de ankommer får Jonas et brev fra Mourne der indikerer at de imperielle skal beholde deres ejendele – dette brev bliver ikke givet videre til de andre, samt at det “i denne travle tid skal holde sig hjemme og samle sine styrker”.

Theodore går op til går Jonas The Elder og prøver at tale med ham, hvilket går som det plejer, men da han nævner at de imperielle er blevet smidt ud liver Jonas The Elder op og begynder at lave rav i det.

Det lykkes for Jonas at få fat i brevet til Mourne, og Theodore og Rupert får forklaret situationen til Jonas The Elder, som så derefter får et sovemiddel. Theodore fremlægger sit forslag om at sende de fleste imperielle i Engas i eksil og konfiskere deres ejendele. Jonas the Elder skriver under, men mener at Jonas skal kigge på det før det bliver sendt ud. Jonas har flere ændringsforslag til det, og brevets betingelser bliver meget blødere, så det kun er de militære imperielle der bliver forvist.

Robert gør det klart for Jonas at de bliver nød til at fake at Jonas the Elder har gjort ham til hans arving, og at de alle skal kunne sværge om dette under ed. Jonas fremlægger dette for Theodore og Rupert, og selvom de er mistænksomme over for Roberts motiver, syntes de at det er det eneste rigtige at gøre i deres situation.

Ved aftenens banket fremlægger Jonas at han er blevet valgt som hans fars arving – Rupert og Theodore støtter op om ham. Robert får at vide at en af Jonas The Elders gamle venner har været på besøg noget tid forinden, hvilket selvfølgeligt skaber flere komplikationer.

Theodore kommer i tanke om at han faktisk også fik dette at vide og fortæller Jonas om det.
Dagen efter forbereder brødrene sig til at tage mod Wayrest.

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.