A Ballad of Frost and Flames: A Play of Kingdoms

The Siege of Wayrest - Part 2

Dramatis Personæ:
Mikkel: Ser Markus Duronius Curio – uofficiel leder af tyvelauget i Banthor/handelsmand
Troels: Caldor Riddermunk af Ignar
Morten: Jason Wineriver adelig i Banthor
Nana: Karah, anything-for-money (“No, not that you pervert”), Flecther – lejemorder
Maya: Selena – En forholdsvis ny Legos

Referat:

Jason, Selena og Caldor holder sig uden for kampen. Markus og Karah prøver at hjælpe til med at færge information frem og tilbage (Markus tager den sydlige flanke, imens Karah tager den nordlige).

På den sydlige flanke går kampen går frem og tilbage for en stund, men til sidst går de imperiale tropper ind og begynder at kvase Grace troperne. På den nordlige flanke bemærker Karah at Greenway troperne er ved at begynde en retræte. Karah spørger en ridder om hvad der foregår, og han forklarer at der er ånde-taler blandt fjendes tropper. Karah bringer denne besked videre. Jason sender Caldor afsted mod ånde-taleren, trods Ser Sirons protester (“Ånderne vil hævne sig”).

Selena bliver angrebet af en pileregn pga. fjendens avance, men pilene rammer kun hendes rustning.

Karah ser at Caldor ridder ind imod den ånde-taleren (der går rundt med et vildsvin og svinger en stor blodig økse). Caldor rider hen mod ham og stiger af hans hest. Caldor undgår med nød og næppe at blive ramt at åndetalerens vildsvin, og Caldor trækker hans skjolde og går i flæsket på den.

Markus giver de gode nyheder om sydflankens kommende sejr til Jason. Jason informerer Markus om åndetaleren, og de to tager op imod nordflanken.

Folkemængden går i panik pga. Caldors åndsbespottelse, og begynder at gøre overturære til at stoppe ham. Karah vælger at fjerne sig fra de paniske mængder.

Caldor bliver hevet ind i en tæt kamp med vildsvinet da hans skjold sætter sig fast i dets hoved (som skjoldet gennemborer), hvor han både bliver trampet på og gennemboret. Caldor kommer dog fri og vildsvinet (som bløder stærkt). Desværre overvurderer Caldor hans evner og bliver igen spiddet af vildsvinet, og ryger under det. Caldor gør en sidste kræftanstrengelse og skærer buen op på vildsvinet, som prompte udånder og falder oven på Caldor, der mister bevidstheden.

Jason ankommer sammen med Markus til scenen, og rider straks efter åndetaleren. Han kaster et spyd i ryggen på åndetaleren, og derefter et spyd i kroppen. Åndetaleren når at sige “Look out for the disease spirits”, før han udånder. Markus og Karah får rullet vildsvinet af Caldor, og Karah får stabiliseret Caldor sammen med Markus og Jason.

I den sydlige flanke undgår Selena en rider på en lanse, og hendes tropper får den sydlige flanke til at til at påbegynde en retræte. Selena ender med at sende kavaleriet efter flygtende tropper. Mens legionærerne bliver sendt mod centrumet.

På den nordlige flanke bliver situationen kort diskuteret mens Caldor bliver lappet sammen. Hæren på den nordlige flanke er i dybt shock over hvad der lige er hændt.

Selena rapporter tilbage til Alistter og får ordre om at sende troperne tilbage til byen. På vejen ud ser hun en page som hun før har set. Selena vælger at følge efter hende. Hun viser sig at være en spion der fortæller at Mourne er i gang med at lave et våben i Lorekeep, og at Mournes søn skrænter.

Jason modtager et brev om at han skal genbesætte byen. Markus og Karah begynder det store arbejde med at få Caldor transporteret til en læge.

Jason tager til et stormøde sammen med de andre adelige. Det kommer frem hvad der er sket på den nordlige flanke. Jason prøver at argumenter for at der ikke var tale om en spirit talker – Greenway selv vil se hvad der er sket. Greenway bliver overbevist om at der var tale om en hellig mand og er meget chokeret.

Tilbage i lejeren bliver Caldor behandlet, men det er allerede klart at rygtet om den åndetalende allerede er begyndt at sprede sig. Efter et par timer vågner Caldor, og bliver hurtigt klar over at han nok kommer til at ligge der i lang tid.

Om aftenen får vi at vide at indtil flere Lords er begyndt at pakke deres tropper for at tage hjem. Selene, Markus og Jason går til Hallow og prøver at få ham til at ændre mening, men det lykkes ikke. Jason og Selene går til Greenway og prøver at få ham til at bruge vold mod de deserterende adelige. Greenway er imod denne ide, men tager Selenes ide og går ud for at overtale dem til at angribe hæren der marcherer mod syd.

En halv time efter kommer han tilbage og sender Selene ud og giver Jason en skideballe og tager hans kommandørpost fra ham. Når Jason kommer tilbage til sin lejr gør han det klart at Markus skal planlæge deres flugtplaner mod syden.

Der går 3 dage og om aften får vi at vide at portene på den vestlige side er blevet åbnet og civile er blevet sendt ud.

Dagen efter bliver der indkaldt til et møde og det bliver besluttet at de vil angribe om aftenen, efter at have bombaderet byen. Om aftenen rider der en rytter ud med et hvidt flag og hæren for lov at marchere ind – Grace har dog forskanset sig i en fæstning og har nok mad til en god rum tid.

Det bliver indkaldt til et møde og situationen om Grace, hvem der skal blive borgmester for Wayrest og hvad der skal gøres for at minimere pesten. Selene argumenterer for at udføre karantæne. Der skal findes 3 borgmestre, så alle de adelige skal komme med en kandidat. Jason går tilbage og spørg sig frem, og valget ender med at falde på Ser Siron.

Selene prøver at gøre sit bedste for at udføre karantæne, men det ænder i et oprør da folk misfortolker hvad der sker og et 2 cifret tusind beløb dør. Selene får titlen “The Butcher”.

Gruppen (udover Selene) vælger at tage hjem. På vejen hjem er der et par syge, men de bliver trykket til side, får penge og mad og bliver smidt ud af hæren. Karah bliver gjort til hoflæge for Jason (titel, penge etc.).

Comments

kjmikkel kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.